Marketprog Clareo

Abszolút Hozamú Származtatott Alap

Az alapról

A Clareo Abszolút Hozamú Származtatott Alap elsődleges célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló kockázatmentes hozamnál magasabb megtérülés elérése hosszú távon többlet kockázatok vállalásával, döntően kötvénybefektetések és spekulatív származtatott ügyletek segítségével.
Az Alapkezelő az Alap vagyonát abszolút hozamú szemléletben kezeli, megcélozva ezzel a kockázatmentes hozamot meghaladó megtérülést. Az Alapkezelő kiemelt figyelmet fordít a magas szintű és hatékony kockázatkezelésre, a volatilitás elfogadható szinten tartása érdekében. Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő befektetései során elsősorban a saját fejlesztésű technikai modelljeit használja a rövid- és középtávú pozícióinak kialakítása kapcsán. A potenciális befektetési terület globális és a lehető legszélesebb: hazai és nemzetközi részvények, kötvények; bankbetétek és Pénzpiaci eszközök, származtatott ügyletek. Az Alap emellett a globális devizapiac eszközeibe is befektet spekulatív vagy fedezési céllal. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes, hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg a 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti korrekció nélkül számított értéken figyelembe vett nettó eszközérték nyolcszorosát. A referenciahozam a ZMAX index teljesítménye.
Az Alapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 2 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.
A befektető, ha kéri, a befektetési jegyeit minden forgalmazási napon visszaválthatja, illetve az Alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók. Az Alap újrabefektető, minden kamat és osztalék típusú bevételt befektet, nem fizeti ki.

 

KOCKÁZAT / NYERESÉG PROFIL

 

Kisebb kockázat, alacsonyabb hozam

Nagyobb kockázat, magasabb hozam

1

2

3

4

5

6

7

 

 

A kockázat/nyereség profil a múltra vonatkozik és nem tekinthető a jövőbeni kockázat/nyereség profil megbízható mutatójának. Az 1. kategóriába történő besorolás nem jelenti azt, hogy kockázatmentes befektetésről van szó. A kockázati besorolás idővel módosulhat. Múltbeli árfolyam-ingadozásai, vagy egy hasonló portfolió, illetve valamely alkalmazható kockázat-meghatározás alapján az Alap az 5-ös kockázati kategóriába kerül besorolásra. A magas kockázati besorolás annak köszönhető, hogy az Alap eszközeit nagyrészt kötvényekbe, részvényekbe, illetve határidős ügyletekbe fekteti, és ezeket számottevő árfolyam-ingadozás jellemzi. A feltüntetett kockázat/nyereség profil nem marad garantáltan változatlan és a kockázati kategória idővel módosulhat. Még a legalacsonyabb kockázati kategória sem jelent teljesen kockázatmentes befektetést. A befektetési jegy valamely kockázati osztályba sorolásánál előfordulhat, hogy a számítási modell nem vesz figyelembe minden kockázatot.
Az alábbi kockázatok a kockázati besorolás során nem mérlegelt kockázatok, amelyek azonban az Alap szempontjából jelentőséggel bírnak:
Származékos ügyletek alkalmazásából eredő kockázat: Az Alap származékos ügyleteket nemcsak fedezeti célra, hanem aktív befektetési eszközként is alkalmazhat. Ezáltal nő az Alap értékingadozásának kockázata. A származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetőek.
Hitelkockázat: Az Alap vagyonának egy részét hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba és/vagy pénzpiaci instrumentumokba fekteti be. Fennáll annak kockázata, hogy a kibocsátók fizetésképtelenné válnak (illetve fizetőképességük romlik), és ezek a kötvények és/vagy pénzpiaci instrumentumok részben vagy teljesen elvesztik értéküket.
Likviditási kockázat: Fennáll annak a kockázata, hogy valamely pozíciót illetve értékpapírt nem sikerül időben megfelelő áron eladni. Ez a kockázat a befektetési jegyek visszaváltásának felfüggesztéséhez is vezethet.
Nemteljesítési kockázat: Az Alap különböző szerződéses partnerekkel köt ügyleteket. Fennáll annak kockázata, hogy ezek a szerződéses partnerek például fizetésképtelenség miatt nem teljesítik az Alap követeléseit.
Működési kockázat, a letéti őrzéssel kapcsolatos kockázat: Fennáll olyan veszteségek kockázata, amelyek belső eljárások/rendszerek működési zavara vagy külső események (például természeti katasztrófák) miatt következnek be. A letéti őrzés az Alap vagyonvesztésének kockázatát rejti magában, amelyet a letéteményes vagy az alletéteményes fizetésképtelensége, gondossági kötelezettségének megsértése vagy visszaélése okozhat.
Devizaárfolyam-kockázat: Az Alap forintban denominált eszközökön kívül egyéb devizában kibocsátott vagy elszámolt instrumentumokba is fektethet, tehát devizakockázatnak is ki van téve, mely csökkentésére az Alap fedezeti célú származtatott ügyleteket köthet. Ezek az ügyletek azonban nem tudják tökéletesen eltüntetni a teljes árfolyamkockázatot.
A kockázatokról részletes ismertetés található a Kezelési Szabályzat „IV. A kockázatok” című pontjában.

Alap adatok

 1. Típus, fajta
  NYILVÁNOS, NYÍLTVÉGŰ ALAP
 2. Stratégia
 3. Földrajzi kitettség
  Globális
 4. Deviza
  HUF
 5. Bef. jegy vétel
  T+2
 6. Bef. jegy visszaváltás
  T+6
 7. Forgalmazási rend
  Minden banki munkanapon
 8. Alapkezelési díj
  2%
 9. Küszöbhozam
  ZMAX
 10. Sikerdíj
  20%
 11. ISIN kódok
  HU0000718242
 12. Portfolió kezelő
  Kurucz Ákos
 13. Letétkezelő
  Erste Bank Hungary Zrt.
 14. Könyvvizsgáló
  PricewaterhouseCoopers Magyarország
 15. Alapkezelő
  Marketprog Asset Management Zrt.
 • Időszak kezdete
 • Időszak vége

Adatlista

Dátum
Eszközérték
Deviza
Nettó eszközérték
Benchmark hozama
Korábbiak megjelenítése

Forgalmazási helyek

MARKETPROG Asset Management
Befektetési Alapkezelő Zrt.

1124, Budapest
Csörsz u. 45
MOM Irodapark, SAS Torony 5. emeletTelefon: +36 1 213 4210, +36 1 213 4211
Fax: +36 1 213 4219


Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
info@ersteinvestment.hu
Tel: 06 1 235 5152


Közzétételek

Dokumentum
Publikálva
 1. Double alap 2022 augusztus havi jelentése 2022-09-15
 2. Double alap 2022 július havi jelentése 2022-08-15
 3. Double alap 2022 június havi jelentése 2022-07-15
 4. Double alap 2022 május havi jelentése 2022-06-14
 5. Double alap 2022 április havi jelentése 2022-05-13
 6. Double auditált éves jelentés és beszámoló 2021.pdf 2022-04-29
 7. DOUBLE_Kezelesi_Szabalyzat 2022.05.27-től hatályos.pdf 2022-04-28
 8. Közzététel Double Alap Kezelési Szabályzat módosításáról 20220428 K181140.pdf 2022-04-28
 9. Double alap 2022 március havi jelentése 2022-04-19
 10. Double alap 2022 február havi jelentése 2022-03-16
 11. Közzététel Double Alap Kezelési Szabályzat módosításáról 20220303.pdf 2022-03-03
 12. DOUBLE_Kezelesi_Szabalyzat 2022.04.02-től.pdf 2022-03-03
 13. DOUBLE_Kezelesi_Szabalyzat_ 2022.03.01.pdf 2022-02-22
 14. DOUBLE_Kiid_2022.03.01.pdf 2022-02-22
 15. DOUBLE_Tajekoztato 2022 03 01.pdf 2022-02-22
 16. Double alap 2022 január havi jelentése 2022-02-15
 17. DOUBLE_Tájékoztató _2021.01.24..pdf 2022-01-24
 18. DOUBLE_Kiid_2021.01.24.pdf 2022-01-24
 19. DOUBLE_Kezelesi_Szabalyzat 2022.01.24.docx.pdf 2022-01-24
 20. Double alap 2021 december havi jelentése 2022-01-14
 21. DOUBLE_Kiid_2021.12.21.pdf 2021-12-22
 22. DOUBLE_Tajekoztato 2021.12.21.pdf 2021-12-22
 23. HIMalája Tájékoztató 20220101.pdf 2021-12-22
 24. DOUBLE_Kezelesi_Szabalyzat_ 2022.01.01 2021-12-22
 25. Közzététel DOUBLE Alap Kezelési Szabályzat módosításáról 20211222 2021-12-22
 26. Double alap 2021 november havi jelentése 2021-12-14
 27. Double alap 2021 október havi jelentése 2021-11-15
 28. Double alap 2021 szeptember havi jelentése 2021-10-14
 29. Double alap 2021 augusztus havi jelentése 2021-09-09
 30. Double_féléves jelentés 2021.pdf 2021-08-26
 31. Double alap 2021 július havi jelentése 2021-08-16
 32. Double alap 2021. június havi jelentése 2021-07-14
 33. Double alap 2021. május havi jelentése 2021-06-17
 34. Double alap 2021. április havi jelentése 2021-05-14
 35. Double Alap Auditált éves jelentés és beszámoló 2020.pdf 2021-04-30
 36. Double alap 2021 március havi jelentése 2021-04-16
 37. Double alap 2021 február havi jelentése 2021-03-16
 38. Double alap 2021 január havi jelentése 2021-02-16
 39. Double alap 2020. 2020 november havi jelentése 2020-12-14
 40. Double alap 2020. 2020. október havi jelentése 2020-11-16
 41. Double alap 2020. szeptember havi jelentése 2020-10-16
 42. Double alap 2020. augusztus havi jelentése 2020-09-16
 43. Clareo alap 2020 féléves jelentése 2020-08-27
 44. Double Alap július havi jelentése 2020-08-12
 45. Double Kezelési Szabályzat 2020-08-06
 46. Double Kiid 2020-08-06
 47. Double Tájékoztató 2020-08-06
 48. Clareo alap 2020. június havi jelentése 2020-07-15
 49. Clareo alap 2020. május havi jelentése 2020-06-16
 50. Clareo alap 2020. április havi jelentése 2020-05-20
 51. Marketprog Clareo Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2019.pdf 2020-05-04
 52. Clareo alap 2020 március havi jelentése 2020-04-17
 53. Clareo alap 2020 február havi jelentése 2020-03-17
 54. Clareo alap 2020 január havi jelentése 2020-02-14
 55. Clareo alap 2019. december havi jelentése 2020-01-17
 56. Clareo alap 2019. november havi jelentése 2019-12-16
 57. Clareo alap 2019. október havi jelentése 2019-11-18
 58. Clareo alap 2019. szeptember havi jelentése 2019-10-15
 59. Clareo alap 2019. augusztus havi jelentése 2019-09-16
 60. Féléves jelentés_Clareo_2019.pdf 2019-08-28
 61. Clareo alap 2019. július havi jelentése 2019-08-21
 62. Clareo alap 2019. június havi jelentése 2019-07-16
 63. Clareo Alap 2019 május havi hírlevél 2019-06-14
 64. Clareo kezelési Szabályzat 2019.06.13. 2019-06-13
 65. Közzététel Clareo Alap Kezelési Szabályzat módosításáról20190613.pdf 2019-06-13
 66. Clareo alap 2019. április havi jelentése 2019-05-17
 67. Clareo Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2018.pdf 2019-04-30
 68. Clareo Alap 2019. 2019. március havi jelentése 2019-04-16
 69. Clareo Alap 2019. február havi jelentése 2019-03-14
 70. Clareo Alap 2019. januári jelentése 2019-02-15
 71. Clareo Alap 2018. decemberi jelentése 2019-01-15
 72. Clareo Alap 2018. novemberi jelentése 2018-12-14
 73. Clareo Alap 2018. szeptemberi jelentése 2018-11-16
 74. Clareo Alap 2018. szeptemberi jelentése 2018-10-12
 75. CLAREO_Kezelesi_Szabalyzat_20181002.pdf 2018-09-28
 76. Clareo_Kiid20181002.pdf 2018-09-28
 77. CLAREO_Tajekoztato 20181002.pdf 2018-09-28
 78. Clareo Alap 2018. augusztusi jelentése 2018-09-14
 79. Clareo Alap 2018. júliusi jelentése 2018-08-09
 80. Clareo Alap 2018. júniusi jelentése 2018-07-12
 81. Clareo Alap 2018. májusi jelentése 2018-06-15
 82. Clareo Alap 2018. áprilisi jelentése 2018-05-15
 83. Clareo Alap Auditált Éves Jelentés és beszámoló 2017.pdf 2018-04-27
 84. Clareo Alap 2018. márciusi jelentése 2018-04-11
 85. Clareo Alap 2018. februári jelentése 2018-03-14
 86. Clareo Alap 2018. januári jelentés 2018-02-14
 87. Clareo Alap 2017. decemberi jelentése 2018-01-12
 88. Clareo Alap 2017. novemberi jelentése 2017-12-13
 89. Clareo Alap 2017. október havi jelentése 2017-11-13
 90. Clareo Alap 2017. szeptember havi jelentése 2017-10-13
 91. Clareo Alap 2017. augusztusi jelentése 2017-09-14
 92. CLAREO Alap 2017. évi I. félévi jelentése 2017-08-29
 93. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 július 2017-08-08
 94. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 június 2017-07-14
 95. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 május 2017-06-09
 96. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 április 2017-05-12
 97. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 március 2017-04-10
 98. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 február 2017-03-09
 99. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 január (javított) 2017-02-17
 100. Clareo Alap - Havi jelentés 2017 január 2017-02-13
 101. Közzététel CLAREO Alap nyilvántartásba vételéről.pdf 2017-01-12
 102. CLAREO_Tajekoztato 2017_01_10.pdf 2017-01-12
 103. Clareo_Kiid 2017_01_10.pdf 2017-01-12
 104. CLAREO_Kezelesi_Szabalyzat_ 2017_01_10.pdf 2017-01-12