MNB ÉSZLA

A 2016. január 1-től hatályos jogszabályi előírások ( tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény) következtében Önnek 2016 februárjától lehetősége nyílik a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján keresztül az értékpapír- és ügyfélszámla adatai lekérdezésére, melyet az alábbi linken érhet el:

 

https://eszlaweb.mnb.hu/Lekerdezo

 

Ez az anonim adatszolgáltatás lehetővé teszi az MNB számára, hogy a szolgáltatók által átadott adatok vonatkozásában hatékony keresztellenőrzéseket végezzen. Éppen ezen ellenőrzési funkció hatékony működtetése miatt fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek a névtelen ügyfél-lekérdezési jogosultságukkal.

Ahhoz, hogy ezt a rendszert Ön használni tudja, a jogszabályi előírások miatt Társaságunk átad  Önnek az értesítési módjától függően postán vagy védett elektronikus formában  egy MNB által megadott módszertan szerint képzett  állandó belépési azonosítót, és egy havonta változó jelszót, amely jelszót a havonta - a lezárt hónapot követő  hónap 10. munkanapjáig - kiküldött havi jelentés tartalmazza. Ezen egyenlegadatokat tudja Ön összevetni az MNB honlapon megtalálható adatokkal. Az azonosító 3X8 számjegyből áll, az első 8 számjegye minden esetben 24980157,  a havi jelszó pedig 12 karakterből áll, mely tartalmazhat számokat, illetve kis- és nagybetűket egyaránt.

 

Az aktuális jelszóval mindig az előző hónap utolsó napján érvényes állapotot tudja lekérdezni. A kimutatásban a pénzeszközök jogi egyenlegét és a számlán vezetett értékpapírok elnevezését és darabszámát ellenőrizheti.

 

Az alábbi linken az MNB által készített Pénzügyi Navigátor című tájékoztató füzetet találja, mely további segítséget nyújt a endszer használatával kapcsolatban.

http://www.mnb.hu/letoltes/00-extra-eszla-online.pdf

 

Bármilyen észrevételével kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

info@marketproginvestment.com
+36 1 213 4211
1124 Budapest, Csörsz u. 45.

 

Felhívjuk a Tisztelt ügyfeleink figyelmét a rendszer biztonságos használatára vonatkozó szabályokra

 

Sajnálatos módon az utóbbi időben ismét előtérbe kerültek az adathalászati kísérletek, olyan visszaélési mód is, mely során az elkövető megkísérli megszerezni az ügyfél biztonsági kódjait (belépési azonosító, titkos jelszó). A csalók egy elektronikus levelet küldenek az ügyfeleknek, amely egy hivatkozást (hyperlink) tartalmaz. Ezen hivatkozásra rákattintva az ügyfelek egy internetes oldalra jutnak, ahol elkérik adataikat. Ezen oldalak ugyanolyan ismertetőjegyekkel rendelkezhetnek, mint a számlavezető oldala.

Kérjük, amennyiben olyan megkeresés érkezik Önhöz, amelyben jelszava megadására szólítják fel, az információ-adást minden esetben utasítsa vissza!

Annak érdekében, hogy Ön ezen módszerrel szemben is védett legyen, kérjük, soha ne válaszoljon az ilyen jellegű e-mailekre! Keltsen Önben gyanút, amennyiben olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy a szolgáltatáshoz használt adatait illetéktelenek megszerezték és arra kérik, hogy vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot az általuk megadott telefonszámon. Ezt sose tegye meg!

Amennyiben úgy véli, hogy illetéktelen személyek azonosító adatai birtokába jutottak, minden esetben azonnal értesítse a számlavezetőt!

A visszaélések odafigyeléssel és a számítógép megfelelő védelmével (jogtiszta és biztonsági szempontból folyamatosan frissített operációs rendszer, naprakész vírus és kémprogram védelmi megoldás használata, tűzfal használata stb.) megakadályozhatóak. 

 

Tanácsok a belépési azonosító és jelszó kezeléséhez:

  • A belépési azonosítóját és a jelszavát kezelje bizalmasan, azokat senki tudomására ne hozza.
  • A jelszót se kódolt, se kódolatlan formában, se noteszba, se mobiltelefonba ne jegyezze fel. 
  • A számlavezető jelszót tartalmazó tájékoztatását tartsa biztonságban és a belépési azonosítójától eltérő helyen
  • Javasoljuk, hogy bejelentkezési adatait ne mentse a számítógépre, illetve a böngésző rákérdezése esetén ne engedélyezze azt.

 

Ügyeljen a képernyőn megjelenő adatai védelmére. Lehetőség szerint tartózkodjon a szolgáltatás mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen (pl. Internet Kávézó, munkahelyen sokak által közösen használt gép stb.) történő használatától.

Amennyiben mégis így veszi igénybe szolgáltatásunkat, akkor - ha fennáll annak a lehetősége, hogy mások is hozzáférnek az Ön által használt számítógéphez - az alábbi biztonsági lépéseket javasoljuk végrehajtani:

Felhívjuk a figyelmét, hogy ha nyilvános helyen, vagy mások által is hozzáférhető, esetleg nem megfelelő vírus és egyéb biztonsági védelem hiányában lévő számítógépen a felhasználói azonosítók és bejelentkezési jelszó eltárolását NEM javasoljuk!

A HTML technológiából adódó sajátosságok miatt a felhasználó által látogatott oldalak tárolásra kerülnek a számítógép Temporary Internet Files (Ideiglenes Internet Fájlok) könyvtárában. A böngészők alapértelmezés szerinti beállítása mellett ez minden HTML alapú internetes oldal esetében megtörténik. Amennyiben Ön szolgáltatásunkat nem a saját gépén veszi igénybe, javasoljuk, hogy a Bejelentkezés oldalon ne engedélyezze az ideiglenes internet fájlok tárolását.

 

Amennyiben Ön szolgáltatásunkat mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen használta és a bejelentkezés során engedélyezte az Ideiglenes internet file-ok tárolását, javasoljuk, hogy a Kilépést követően törölje böngészőjében az Ideiglenes internet file-ok könyvtár tartalmát.

Természetesen akkor, ha szolgáltatásunkat olyan számítógépről veszi igénybe, mely az Ön ellenőrzése alatt áll, az említett biztonsági lépések alkalmazása nem feltétlenül indokolt.

 

Javasoljuk, hogy a szolgáltatás igénybevételekor és általában az Internet használatakor a számítógépe védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal járjon el; az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel és "trójai programokkal" szemben védje számítógépét tűzfalakkal, víruskeresőkkel. A vírusok károsíthatják számítógépét, tönkre tehetik a tárolt adatokat, de sajnos az sem kizárt, hogy bizalmas adatait, valamint a használat során alkalmazott kódokat illetéktelenek részére juttatják el, amelyekkel vissza is élhetnek.

Rendszeresen töltse le az Ön által használt operációs rendszerhez, böngészőhöz elérhető frissítéseket, javító verziókat.

Az Ön számítógépére illetéktelenül bekerült programok által az adatok integritásában, vagy kezelésében beálló, a szolgáltatás használata során felmerülő problémákkal és károkkal kapcsolatosan - mivel azok érdekkörén kívül állnak – a számlavezető semmilyen felelősséget nem vállal.

Javasoljuk, hogy az alkalmazott böngésző adatbiztonsági beállításait lehetőség szerint a szükséges legnagyobb biztonságot garantáló szintre állítsa be. Ebben az esetben a program figyelmezteti Önt minden, a böngésző használata során potenciálisan kárt okozó tartalom megnyitása előtt.

Javasoljuk, hogy ha bekapcsolt számítógépét felügyelet nélkül, őrizetlenül hagyja, mindig zárolja vagy zárjon be minden ablakot.

A fenti technikák védenek, de nem jelentenek teljes biztonságot, hiszen a billentyűleütések is rögzíthetőek és továbbíthatóak a háttérben.

 

Amennyiben az ügyfél elfelejtette, vagy elvesztette a belépési azonosítóját, illetve a jelszavát, úgy Társaságunk az ügyfél azonosítását követően – az ügyfél által a szerződéskötés alkalmával megjelölt módon – megadja az ügyfél részére a belépési azonosítóját, illetve új jelszót generál.