Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!


A MARKETPROG Asset Management Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) számára befektetési alapkezelőként kiemelten fontos, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek az Alapkezelő tevékenységével. Sajnos minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat olyan eset, amikor az ügyfél kifogást, elégedetlenséget fogalmaz meg. Tudjuk, hogy ilyenkor milyen fontos, hogy a panaszok kivizsgálása és kezelése alapos, hatékony és késlekedés nélküli legyen, továbbá megfeleljen a törvényi és egyéb előírásoknak.

Az alábbiakban a panaszkezeléssel összefüggésben az alábbi rövid áttekintést adjuk.


PANASZ BEJELENTÉSE

Panaszát az alábbi módokon tudja eljuttatni az Alapkezelőhöz:


Szóbeli panasz

személyesen

cím:

1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3

nyitvatartási idő

8-16 óráig

telefonon

telefonszám:

+36-1-213-4212

hívásfogadási idő

hétfő:

8-17 óráig

kedd, szerda, csütörtök, péntek:

8-16 óráig


Írásbeli panasz

a) személyesen vagy más által adott irat útján:

1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3

b) postai úton:

1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3

c) emailben:

info@marketproginvestment.com

d) faxon:

+36-1-213-4219

A panaszával kapcsolatban meghatalmazott útján is eljárhat.


A PANASZ KIVIZSGÁLÁSA ÉS MEGVÁLASZOLÁSA

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.

A panaszát az összes körülmény figyelembevételével vizsgáljuk ki. Célunk, hogy a körülmények által adott lehetőségekhez mérten elkerülhető legyen a pénzügyi fogyasztói jogvita kialakulása.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. Ha a panaszügyet sikerül azonnal orvosolni, ezzel a panaszügy lezárul. Amennyiben a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, nem vezet eredményre, valamint írásbeli panasz esetén a panaszt 30 napos határidőben kell kivizsgálni és megválaszolni. A vizsgálat állásáról érdeklődhet az Alapkezelőnél.

A vizsgálati szakaszban előfordulhat, hogy további információkra, dokumentumokra lesz szükségünk, ez esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A panaszra adott, indoklással ellátott válaszunkat postai úton vagy – ha ennek jogszabályi feltételei fennállnak – elektronikus úton megküldjük az Ön részére.

Amennyiben igyekezetünk ellenére a kapott válasz alapján Ön úgy ítéli meg, hogy panaszát nem megfelelően kezeltük, és Ön fogyasztónak minősül, a panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az alábbi fórumokhoz fordulhat:


a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén). Az aktuális elérhetőségek:

székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

levélcím: 1525 Budapest, Pf.: 172. (Pénzügyi Békéltető Testület)

telefon: +36-80-203-776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes


b) Magyar Nemzeti Bank. Az aktuális elérhetősége:

székely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

ügyfélszolgálati cím: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.

levélcím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest

telefon: + 36-80- 203-776

fax: + 36 1 429 8000

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem.


c) Bíróság.

A panaszkezeléssel kapcsolatban további részletes információkat talál Panaszkezelési Szabályzatunkban, mely elérhető székhelyünkön, valamint honlapunkon (www.marketprog.hu) oldalon külön Panaszkezelés menüpont alatt).Meghatalmazási formanyomtatvány
Panaszkezelési eljárásrend
Panaszkezelési szabályzat
Tájekoztató meghatalmazásról